Naši certifikati

Profesionalni pristop in strokovnost potrjujemo z mednarodno pridobljenimi certifikati.

 

Simunition®

IBS Skupina d.o.o. je član GD-OTS SIMUNITION® Operations International Range programa. Odobreni smo za izvajanje linije izdelkov SIMUNITION® za uporabo pri usposabljanju organov pregona, vojske in državljanov, ki spoštujejo zakone.

Simunition® je pionirski proizvajalec in svetovni leader pri zagotavljanju usposabljanja pripadnikov vojsk in organov pregona z najbolj realističnim in nesmrtonosnim sistemom, ki je na voljo za usposabljanja za obrambo in napad na kratkih razdaljah.

V zadnjih 15 letih so v članicah NATO in drugod po svetu države izvajanje realnega usposabljanja profesionalnih vojakov in policistov zaupali ravno Simunition®. Profesionalci, katerih življenje je odvisno od usposobljenosti, vedo, da lahko na Simunition® vedno računajo, da jim bo ta zagotovili najučinkovitejši sistem realističnega usposabljanja s strelnim orožjem.

 

 

 

 

NPK – Nacionalna poklicna kvalifikacija

Certifikat o NPK je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo različna znanja in spretnosti, ki jih posameznik lahko pridobi tudi z delom, ki ga opravlja pri delodajalcih, s študentskim delom, prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, udeležbo na neformalnih programih izobraževanja ali tečajih, samostojnim učenjem, uporabo različnih medijev in podobno.

V času, ko izobrazba in šolsko spričevalo ali diploma že skoraj pregovorno ne pomenijo več nujno dokazila o poklicni usposobljenosti posameznika in ko trg skorajda dnevno kreira potrebe po novih znanjih, novih izkušnjah in novih poklicih, je Nacionalna poklicna kvalifikacija – lahko odgovor za vsako podjetje, ki stremi  k zadovoljstvu v kolektivu, fleksibilnejšemu zaposlovanju ter konkurenčnosti na domačih in mednarodnih trgih.

Lynx Pro smo izvajalec NPK Delovni potapljač.

 

 

BTEC Close Protection Officer

Komu je namenjena kvalifikacija?

Ta kvalifikacija je namenjena kandidatom, ki delajo ali želijo delati kot telesni stražarji (Close Protection Officer) v zasebnem varnostnem sektorju in za opravljanje tega dela potrebujejo licenco za delo, ki jo izdaja angleška vladna organizacija Security Industry Authority (SIA). Gre za licenco, ki je vse bolj nepogrešljiva za delo na rizičnih območjih (Irak, Afganistan, Somalija…).

Kaj zajema kvalifikacija?

Kvalifikacija, ki jo izvajamo pri nas “Close Protection Operative L3”  omogoča, da se kandidati naučijo, razvijajo in izvajajo veščine, potrebne za delo telesnega stražarja. Usposabljanje je sestavljeno iz treh delov in sicer: delo telesnega stražarja, priprava in podpora operacije, ter reševanje konfliktnih situacij. Tečaj kandidat uspešno zaključi s kombinacijo spletnih testov in pozitivne ocene prikaza praktičnih veščin.

 

 

 

 

Zeleni ključ – mednarodni okoljski certifikat

Ponosni smo, da smo s strani Nacionalne komisije prejeli trajnostni certifikat Zelenega ključa (Green Key) za naš Avanturistični park Ris. Pridobivanje Zelenega ključa prikazuje prizadevanja ustanov za razvoj okolju prijaznega, trajnostnega in odgovornega podjetja.

Kaj je zeleni ključ?

Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Certifikat Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, restavracije in turistične atrakcije.