• Slovenščina
    • Angleščina

Karierno usposabljanje

Profesionalni pristop in strokovnost potrjujemo z mednarodno pridobljenimi certifikati.

 

Simunition®

IBS Skupina d.o.o. je član GD-OTS SIMUNITION® Operations International Range programa. Odobreni smo za izvajanje linije izdelkov SIMUNITION® za uporabo pri usposabljanju organov pregona, vojske in državljanov, ki spoštujejo zakone.

Simunition® je pionirski proizvajalec in svetovni leader pri zagotavljanju usposabljanja pripadnikov vojsk in organov pregona z najbolj realističnim in nesmrtonosnim sistemom, ki je na voljo za usposabljanja za obrambo in napad na kratkih razdaljah.

V zadnjih 15 letih so v članicah NATO in drugod po svetu države izvajanje realnega usposabljanja profesionalnih vojakov in policistov zaupali ravno Simunition®. Profesionalci, katerih življenje je odvisno od usposobljenosti, vedo, da lahko na Simunition® vedno računajo, da jim bo ta zagotovili najučinkovitejši sistem realističnega usposabljanja s strelnim orožjem.

 

 

 

BTEC

Komu je namenjena kvalifikacija?

Ta kvalifikacija je namenjena kandidatom, ki delajo ali želijo delati kot telesni stražarji (Close Protection Officer) v zasebnem varnostnem sektorju in za opravljanje tega dela potrebujejo licenco za delo, ki jo izdaja angleška vladna organizacija Security Industry Authority (SIA). Gre za licenco, ki je vse bolj nepogrešljiva za delo na rizičnih območjih (Irak, Afganistan, Somalija…).

Kaj zajema kvalifikacija?

Kvalifikacija, ki jo izvajamo pri nas “Close Protection Operative L3”  omogoča, da se kandidati naučijo, razvijajo in izvajajo veščine, potrebne za delo telesnega stražarja. Usposabljanje je sestavljeno iz treh delov in sicer: delo telesnega stražarja, priprava in podpora operacije, ter reševanje konfliktnih situacij. Tečaj kandidat uspešno zaključi s kombinacijo spletnih testov in pozitivne ocene prikaza praktičnih veščin.