• Slovenščina
  • Angleščina

Posebni del preizkusa ravnanja z orožjem

Preizkus je zasnovano tako, da preizkuševanec skozi preizkus prikaže s “Pravilnikom o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem” predpisana znanja (preizkus je usklajeno z Zakonom o Orožju št. ZOro-1NPB3, Člen 19).

Opis preizkusa

Preizkus traja predvidoma 30 minut. Posebni del preizkusa mora kandidat izvesti s svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja.

Tečaj vsebuje: izdajo potrdila o opravljenem preizkusu.

Potrebna predhodna znanja in zahteve

Preizkuševanec mora imeti opravljen tečaj varnega rokovanja s strelnim orožjem.

Galerija

Cena

35€ (vključen DDV)

Trajanje

1 dan

Naslednji prost termin

V pripravi

20 januar 2021 20 januar 2021

Izberite obstoječi datum, ali pa se za termin se dogovorite

Teme preizkusa

 • varno jemanje iz embalaže
 • kontrola orožja (napolnjeno, prazno)
 • drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja)
 • prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju
 • postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov
 • postopek za čiščenje in vzdrževanje
 • izbira pravega streliva, med različnim strelivom
 • priprava orožja in pravilna drža orožja
 • praktični prikaz odpravljanja zastojev
 • uporaba zaščitnih sredstev
 • izvajanje streljanja.

Način izvedbe preizkusa

Preizkus se izvede na našem civilnem strelišču (TC LYNX PRO).

Oprema

Tečajniki potrebujejo oblačila in obutev primerno za tovrstne aktivnosti. Potrebna zaščitna sredstva, strelivo in tarčo zagotovimo v centru.

Orožje: lastno

Strelivo: strelivo je vključeno v ceno preizkusa

Opomba

S strani Ministrstva za notranje zadeve imamo izdano odločbo št. 2161-10/2017/27 za izvajanje usposabljanja o ravnanju z orožjem.

Rezerviraj trening zdaj

ZačetekKonecStatus
20 januar 2021 20 januar 2021PROSTO
27 januar 2021 27 januar 2021PROSTO

Izberite število ljudi, preden kliknete "Rezerviraj in nadaljuj na blagajno".

Povzetek naročila:

Število
oseb:

-
+

1x35€

35,00€

V OBDELAVI pomeni, da so bila vsa prosta mesta za usposabljanje rezervirana, vendar plačilo še ni bilo obdelano. Prodajalec bo opravil pregled plačil v nekaj dneh po prejemu naročila. Če plačilo ne bo izvedeno, se bo sprostilo prosto mesto.

Poglej tudi