NPK – Nacionalna poklicna kvalifikacija – Delovni potapljač

Certifikat o NPK je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo različna znanja in spretnosti, ki jih posameznik lahko pridobi tudi z delom, ki ga opravlja pri delodajalcih, s študentskim delom, prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, udeležbo na neformalnih programih izobraževanja ali tečajih, samostojnim učenjem, uporabo različnih medijev in podobno. V Lynx Pro smo s strani države imenovani za izvajalca potrjevanja in preverjanja NPK – DELOVNI POTAPLJAČ / DELOVNA POTAPLJAČICA. Potrjevanje in preverjanje izvajamo v sodelovanju z podjetjema Reef d.o.o. iz Nove Gorice in MAR in CO d.o.o. iz Lucije.

Opis postopka potrjevanja NPK

Postopek pridobivanja certifikata NPK se v splošnem deli na tri sklope:

  1. oddaja vloge za pridobitev NPK pri izvajalcu preverjanj in potrjevanj NPK
  2. svetovanje kandidatu za NPK in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja itd.)
  3. preverjanje in potrjevanje NPK.

V ceni potrjevanja sta zajeta stroška iz 1. in 2. točke. Strošek potrjevanja in preverjanja kandidat poravna naknadno, saj je strošek odvisen od poteka preverjanja oziroma potrjevanja. Na tej povezavi najdete dodatna navodila.

Galerija

Cena

157,00

Trajanje

1 dan

Naslednji prost termin

Vstopni pogoji za NPK delovni potapljač

  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 s področja gradbeništva ali elektrotehnike ali strojništva ali področja tehnoloških strok ali geotehnologije ali
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali elektrotehnike ali strojništva ali tehnoloških strok ali geotehnologije, s čimer izkazuje kompetence stroke in jih dokazuje s pogodbo o delu ali poročilom o opravljenem delu z naročnikovo referenco ali z delodajalčevim potrdilom ali z referenco o izvedenem projektu (dovoljeno je predložiti več različnih potrdil, ki skupaj izkazujejo tri leta delovnih izkušenj) in
  • najmanj 200 ur delovnih potopov v zadnjih dveh letih, ki jih dokazuje s potrjenim potapljaškim dnevnikom (log book-om) in
  • veljavno potrdilo o usposobljenosti za prvo pomoč s kisikom in
  • potrdilo (certifikat) o usposobljenosti za uporabo potapljaške opreme za delovno potapljanje

Način podaje vloge

Vlogo kandidat skupaj z zgoraj navedenimi dokazili dostavi izvajalcu potrjevanja in preverjanja. Vlogo najdete na tej povezavi – VLOGA. Vlogo mora kandidat podati najmanj 5 delovnih dni pred samim potrjevanjem. V primeru, da je vloga podana prepozno se le ta uvrsti na naslednji termin potrjevanja. Dostavljeni morajo biti originalni dokumenti, da le te lahko svetovalec preveri in ovrednoti. Original dokumenti se vrnejo kandidatu. Poleg navedenih dokazil iz vstopnih pogojev mora kandidat priložiti še življenjepis (zaželeno  v Europass).

Svetovanje kandidatu

Svetovalec svetuje in pomaga kandidati pripraviti osebno zbirno mapo.

Potrjevanje kandidata

Tričlanska komisija potrjuje kandidata in v primeru, da le ta izpolnjuje vse vstopne pogoje ter dokazuje vsa potrebna znanja in kompetence, se mu tudi izda Certifikat o NPK. V primeru, da kandidat z zbirno mapo ne dokazuje vstopnih pogojev se ga z odločbo zavrne. V primeru, ko pa kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev, ga komisija napoti na praktično preverjanje z zagovorom. O napotitvi na preverjanje je kandidat obveščen najkasneje v 5 dneh od potrjevanja.

Oprema na morebitnem preverjanju

Kandidat potrebujejo samo osebno potapljaško opremo. Vso ostalo opremo za izvedbo preverjanja zagotovimo v centru.

Strošek potrjevanja in preverjanja

Strošek potrjevanja in preverjanja NI vključen v strošek priprave osebne zbirne mape ob podaji vloge. Ta strošek kandidat plača naknadno.

Rezerviraj trening zdaj

Začetek Konec Status

Ni razpoložljivega datuma.

Izberite število ljudi, preden kliknete "Rezerviraj in nadaljuj na blagajno".

Povzetek naročila:

Število
oseb:

-
+

157,00

157,00

V OBDELAVI pomeni, da so bila vsa prosta mesta za usposabljanje rezervirana, vendar plačilo še ni bilo obdelano. Prodajalec bo opravil pregled plačil v nekaj dneh po prejemu naročila. Če plačilo ne bo izvedeno, se bo sprostilo prosto mesto.

Poglej tudi