Izpit pred izpitno komisijo

Izpit pred izpitno komisijo je zasnovano tako, da udeleženec skozi izpit prikaže s “Pravilnikom o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem” predpisana znanja (preizkus je usklajeno z Zakonom o Orožju št. ZOro-1NPB3, Člen 19).

Opis izpita

Izpit je sestavljen iz treh delov. Prvi del je opravljanje pisnega testa v času trajanja 45 minut. Večino vprašanj je za obkroževanje A,B,C, kjer kandidat obkroži pravilen odgovor. Nekaj vprašanj pa je tudi opisnih, slednja imajo večjo težo. V kolikor je kandidat na pisnem delu uspešen (vsaj 45 od 60 možnih točk), se udeleži ustnega zagovora, kjer dobi še 3 do 4 vprašanja vezana predvsem na postopke nabave orožja, varnosti na strelišču in podobno. V kolikor je uspešen tudi na ustnem delu se udeleži še praktičnega dela, kjer pa gre za poznavanje orožja in streliva ter varnega ravnanja z slednjim.

Izpit vsebuje: izdajo potrdila o uspešno opravljenem izpitu.

Potrebna predhodna znanja in zahteve

Kandidat mora predhodno opraviti usposabljanje varnega rokovanja s strelnim orožjem, kar je pogoj za pristop na izpit..

Galerija

Cena

from 99,00 (vključen DDV)

Trajanje

2 uri

Naslednji prost termin

Teme na izpitu

Pisni in ustni del / termin 1:

 • Poznavanje varnostnih pravil
 • Poznavanje osnove streljanja s pištolo
 • Poznavanje Zakonodaje na področju orožja
 • Poznavanje Kazensko pravne zakonodaje
 • Poznavanje osnov prve pomoči

Praktični del / termin 1:

 • Poznavanje delovanje različnega orožja
 • Poznavanje varnega ravnaje z orožjem
 • Poznavanje varnostna pravila
 • Poznavanje streliva

Praktični del / termin 2 / izvedba streljanja:

 • 3 naboji za poskus (odprava zastoja – slep naboj)
 • 10 nabojev za oceno (minimalno število krogov 30)
 • Uporabi se tarča 50×50 na razdalji 15 metrov
 • Poznavanje streliva, orožja in varnostnih postopkov

Način izvedbe izpita

Izpit se prične ob 17:00 uri in se izvaja v učilnici na Tomšičevi cesti 13 v Kočevju. Najprej pisni del, sledi ustni ter praktični del poznavanja delovanja orožja. Praktični izpit oziroma sama izvedba streljanja pa se opravi ob drugem terminu, pod pogojem, da je bil kandidat uspešen na prvem delu izpita.

Opomba

V primeru, da kandidat ni uspešen na pisnem delu mora izpit ponoviti v celoti. V primeru, ko ni uspešen samo na praktičnem delu, pa ponovi samo praktični del izpita. S strani Ministrstva za notranje zadeve imamo izdano odločbo št. 2161-10/2017/27 za izvajanje usposabljanja o ravnanju z orožjem.

Rezerviraj trening zdaj

Začetek Konec Status

Ni razpoložljivega datuma.

Izberite število ljudi, preden kliknete "Rezerviraj in nadaljuj na blagajno".

Povzetek naročila:

Število
oseb:

-
+

99,00

99,00

V OBDELAVI pomeni, da so bila vsa prosta mesta za usposabljanje rezervirana, vendar plačilo še ni bilo obdelano. Prodajalec bo opravil pregled plačil v nekaj dneh po prejemu naročila. Če plačilo ne bo izvedeno, se bo sprostilo prosto mesto.

Poglej tudi