Izpit pred izpitno komisijo – Varno ravnanja z orožjem

Izpit pred izpitno komisijo je zasnovano tako, da udeleženec skozi izpit prikaže s “Pravilnikom o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem” predpisana znanja (preizkus je usklajeno z Zakonom o Orožju št. ZOro-1NPB3, Člen 19).

Opis izpita

Izpit je sestavljen iz treh delov. Prvi del je opravljanje pisnega testa v času trajanja 45 minut. Večino vprašanj je za obkroževanje A,B,C, kjer kandidat obkroži pravilen odgovor. Nekaj vprašanj pa je tudi opisnih, slednja imajo večjo težo. V kolikor je kandidat na pisnem delu uspešen (vsaj 45 od 60 možnih točk), se udeleži ustnega zagovora, kjer dobi še 3 do 4 vprašanja vezana predvsem na postopke nabave orožja, varnosti na strelišču in podobno. V kolikor je uspešen tudi na ustnem delu se udeleži še praktičnega dela, kjer pa gre za poznavanje orožja in streliva ter varnega ravnanja z slednjim.

Izpit vsebuje: izdajo potrdila o uspešno opravljenem izpitu.

Potrebna predhodna znanja in zahteve

Kandidat mora predhodno opraviti usposabljanje varnega rokovanja s strelnim orožjem, kar je pogoj za pristop na izpit.

Galerija

Cena

70€ (vključen DDV)

Trajanje

2 uri

Naslednji prost termin

6 oktober 2022

Teme na izpitu

Pisni in ustni del:

  • Poznavanje varnostnih pravil
  • Poznavanje osnove streljanja s pištolo
  • Poznavanje Zakonodaje na področju orožja
  • Poznavanje Kazensko pravne zakonodaje
  • Poznavanje osnov prve pomoči

Praktični del:

  • Poznavanje delovanje različnega orožja
  • Poznavanje varnega ravnaje z orožjem
  • Poznavanje varnostna pravila
  • Poznavanje streliva

Način izvedbe izpita

Izpit se prične ob 18:00 uri in se izvaja v učilnici na Tomšičevi cesti 13 v Kočevju. Najprej pisni del, sledi ustni ter praktični del.

Opomba

V primeru, da kandidat ni uspešen na pisnem ali ustnem delu mora izpit ponoviti v celoti. V primeru, ko ni uspešen samo na praktičnem delu, pa ponovi samo praktični del izpita. S strani Ministrstva za notranje zadeve imamo izdano odločbo št. 2161-10/2017/27 za izvajanje usposabljanja o ravnanju z orožjem.

Rezerviraj trening zdaj

Začetek Konec Status
6 oktober 2022 6 oktober 2022 PROSTO

Izberite število ljudi, preden kliknete "Rezerviraj in nadaljuj na blagajno".

Povzetek naročila:

Število
oseb:

-
+

1x70€

70,00€

V OBDELAVI pomeni, da so bila vsa prosta mesta za usposabljanje rezervirana, vendar plačilo še ni bilo obdelano. Prodajalec bo opravil pregled plačil v nekaj dneh po prejemu naročila. Če plačilo ne bo izvedeno, se bo sprostilo prosto mesto.

Poglej tudi