Dodatna priprava na praktični del izpita

Praktični del izpit pred izpitno komisijo je zasnovano tako, da udeleženec skozi izpit prikaže s “Pravilnikom o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem” predpisana znanja (preizkus je usklajeno z Zakonom o Orožju št. ZOro-1NPB3, Člen 19). Na pripravi se udeleženci dodatno pripravijo na navedeni izpit.

Opis priprave

Praktični del izpit streljanja od udeleženca zahteva prikaz varnega rokovanja z orožjem ter samostojno izvedbo streljanja na strelišču. Priprava na izpit je usklajena s Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnikom o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem (Uradni list RS, št. 45/22 z dne 30.3. 2022). Na pripravi se udeleženci dodatni pripravijo na navedeni izpit.

Splošni del praktičnega dela preizkusa znanja se opravi s kratkocevnim orožjem na civilnem strelišču. Uporablja se krožna tarča velikosti 50×50 cm na razdalji 15 m (cilj je dosežen s 30 krogi). Na samem izpitu kandidat izstreli tri strele za preizkus in deset strelov za oceno. Strele za preizkus izstreli kandidat v petih minutah, strele za oceno pa v desetih minutah. Na pripravi bomo izpitno vajo večkrat ponovili (50 kosov streliva).

Priprava vsebuje: kratkocevno orožje, najem proge, tarčo, zaščitna sredstva, 50 kosov ustreznega streliva in je vodena s strani inštruktorja.

Potrebna predhodna znanja in zahteve

Kandidat mora predhodno opraviti usposabljanje varnega rokovanja s strelnim orožjem, kar je pogoj za pristop na pripravo. Priprava ni obvezna, je pa priporočljiva.

Galerija

Cena

69,00 (vključen DDV)

Trajanje

2 uri

Naslednji prost termin

Opis praktičnega dela izpita:

1. Kandidat prikaže varno rokovanja s praznim orožjem:
– varno jemanje iz embalaže in priprava za prenos orožja,
– kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
– drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja),
– prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,
– postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,
– razstavljanje in sestavljanje orožja ter postopek čiščenja in vzdrževanja;

2. Rokovanje in streljanje z orožjem:
– izbira pravega streliva, med različnim strelivom,
– priprava orožja in pravilna drža orožja,
– praktični prikaz odpravljanja zastojev,
– uporaba zaščitnih sredstev,
– izvajanje streljanja (izvede se več vaj preciznega streljanja)

Način oziroma opis izvedbe priprave na izpit

Priprava na izpit se izvede na podoben način kot sama izpitna vaja s tem, da se vajo večkrat ponovi. Izvedejo pa se tudi druge potrebne strelske vaje s poudarkom uspešno opraviti praktični del izpita.

Orožje in strelivo vključeno v ceno

Priprava se izvede s PA pištolo znamke Glock. V ceno všteto 50 kosov streliva 9x19mm in potrebna zaščitna oprema.

 

Rezerviraj trening zdaj

Začetek Konec Status

Ni razpoložljivega datuma.

Izberite število ljudi, preden kliknete "Rezerviraj in nadaljuj na blagajno".

Povzetek naročila:

Število
oseb:

-
+

69,00

69,00

V OBDELAVI pomeni, da so bila vsa prosta mesta za usposabljanje rezervirana, vendar plačilo še ni bilo obdelano. Prodajalec bo opravil pregled plačil v nekaj dneh po prejemu naročila. Če plačilo ne bo izvedeno, se bo sprostilo prosto mesto.

Poglej tudi